Hantering av personuppgifter

I samband med att du köper varor av oss (antingen i butiken eller i vår webbshop) så behöver vi spara personuppgifter för olika ändamål. Vi (Cykelhandlaren i Löddeköpinge AB) värnar om din personliga integritet och vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Det är viktigt för oss att berätta hur vi behandlar dina personuppgifter och vi vill ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer att behandla dina personuppgifter. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter. 

Ansvar för dina personuppgifter

Cykelhandlaren i Löddeköpinge AB, Organisationsummer 556769-2826, Barsebäcksvägen 44, 24630 Löddeköpinge är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in och behandlas hos Cykelhandlaren i Löddeköpinge AB. 

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på vår webbsida exempelvis vid betalning) så ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter. 

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi samlar in dina personuppgifter när du exempelvis köper produkter, använder tjänster, kontaktar kundservice, skapar ett konto m.m. Exempelvis på personuppgifter är namn, adress, e-postadress, telefonnummer/mobilnummer, personnummer, betalningsuppgifter m.m. 

Vid köp av cykel

När du köper cykel hos oss (gäller både butik och i webbshopen) så samlar vi in personuppgifter (namn, adress, personnummer, mobilnr m.m). När du köper en cykel hos oss följs automatiskt en försäkring som ersätter självrisken samt en stöldskyddsmärkning med. Denna försäkring tecknas hos SOLID AB (org.nr 516401-8482). Anledningen till insamling av personuppgifter här är att man kopplar ihop cykelns ramnummer och stöldskyddsmärkningen som finns på din nya cykel till dig som ägaren under en viss bestämd period. Skulle din cykel bli stulen under denna försäkringsperiod och återfunnen kan polis och försäkringsbolag finna ägaren genom denna märkning. Mer information om denna försäkring finner du på deras hemsida.  Solid cykelförsäkring

Som betalningsalternativ när du handlar i butik erbjuder vi delbetalning där vi har samarbete med Resurs Bank. Ansökan om kredit görs i butiken och är kopplat direkt till Resurs bank men även här behöver vi få personuppgifter av dig som kund för att kunna göra en ansökan. Mer information finns på Resurs Banks hemsida Hemsida Resurs bank

När du handlar i vår webbshop har vi samarbete med Klarna. Där uppger du dina personuppgifter direkt till dem. Klarna hemsida

Vid köp av tillbehör

Personuppgifter samlas in när du beställer en vara via vår webbshop allt för betalningen samt även för att kunna leverera varan. Här har vi samarbete med Klarna (betalningen) och DHL (gällande leverans) . 

Inlämning av cykel/Hjul för reparation

När du lämnar in din cykel/hjul för reparation, bokas arbetet i vårt bokningssystem. Här samlar vi in dina personuppgifter (Namn, mobilnummer/telnr.) Detta görs för att vi skall kunna informera dig när din cykel är klar, om vi behöver nå dig gällande reparationen eller för att kunna få fram historik om din cykel för att se vad som är reparerat sedan tidigare (tidsbegränsat).

Utskick påminnelser för service/nyhetsbrev

Vi skickar ut påminnelser för olika service check (friservice efter 3 månader, 1 års service och 2 års service) av din nya cykel via mail. E-postadressen hämtas från de uppgifter du uppgav när du köpte din nya cykel hos oss. Du tar själv beslut om du vill få ett utskick eller inte med påminnelse av service eller inte. 

Beställning av vara i webbshopen

I samband med att du beställer en vara i vår webbshop läggs en order. När en order läggs skapas ett köpeavtal mellan oss och dig som kund. För att kunna hantera ordern behöver vi samla in dina personuppgifter såsom namn, adress, personnummer mobilnummer m.m.

Personuppgifterna behövs för att vi skall kunna

  • Skicka varan (transportbolaget behöver en adress vid hemleverans)
  • Registrera cykeln (ägaruppgifter samt även försäkringsuppgifter) 
  • Hantera returer/reklamationer
  • Ta betalt för varan
  • För att hantera kundtjänstärenden. 

Det köpavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt. 

När vi kan komma att dela dina uppgifter

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om att din integritet och säkerhet för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantör och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören våra personuppgiftsbiträden och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in den för. 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, vilket innebär att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter. 

Lagring och lagringstid

Cykelhandlaren i Löddeköpinge AB behandlar information om dig som kund för att  kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga och uppfyller de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt lämplig lag. 

Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. 

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Informationen hanteras som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder. 

Dina rättigheter

Vi vill vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. 

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex om någon av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan vi inte tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag. 

Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till  olika typer av marknadsföring. 

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen. 

Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. Hos Cykelhandlaren i Löddeköpinge AB är våra kunders personliga integritet viktig för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via mail webbshop@cykelhandlaren.se. Du kan också ringa oss på telefonnummer 046-709083.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003-07-23) skall alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbsidan sparas cookies på din dator. Dessa cookies är s.k sessionscookies och används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på dator utan försvinner när du stänger din webbläsare. Du får en fråga om du accepterar cookies. Skulle du inte acceptera cookies kan du inte handla eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat. 

Product added to compare.

COOKIES- Vi använder kakor. Godkänner ni att vi samlar information?